Przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje

9 stycznia, 2023 Autor centrumcosmetica Wyłączony

Przydomowe oczyszczalnie ścieków dzielą się na dwie główne kategorie: biologiczne i mechaniczne. Oczyszczalnie biologiczne wykorzystują naturalne procesy metaboliczne mikroorganizmów do usuwania zanieczyszczeń z ścieków. Można je podzielić na kilka podstawowych rodzajów:

  1. Oczyszczalnie biologiczne z filtracją glonów – w tym przypadku ścieki przepływają przez specjalne komory, w których dochodzi do rozwoju glonów. Glony pochłaniają zanieczyszczenia, a następnie są usuwane z oczyszczalni.
  2. Oczyszczalnie biologiczne z układem rur osadowych – ścieki kierowane są do specjalnych rur, w których osadzają się zanieczyszczenia. Następnie ścieki są oczyszczane przez mikroorganizmy zamieszkujące rury.
  3. Oczyszczalnie biologiczne z układem bezodpływowym – ścieki oczyszczane są przez mikroorganizmy zamieszkujące specjalne zbiorniki.

Oczyszczalnie mechaniczne wykorzystują filtry i różnego rodzaju urządzenia do oczyszczania ścieków. Można wyróżnić następujące rodzaje oczyszczalni mechanicznych:

  1. Oczyszczalnie mechaniczne z układem szlamowym – ścieki przepływają przez specjalne filtry, na których osadzają się zanieczyszczenia.
  2. Oczyszczalnie mechaniczne z układem tłocznym – ścieki są tłoczone przez specjalne filtry, na których osadzają się zanieczyszczenia.
  3. Oczyszczalnie mechaniczne z układem piaskowym – ścieki przepływają przez warstwę piasku, na którym osadzają się zanieczyszczenia.
  4. Oczyszczalnie mechaniczne z układem mikro

Więcej informacji na https://bio-set.pl/przydomowe-oczyszczalnie-sciekow/