Oczyszczalnie przydomowe – jakie rodzaje?

30 października, 2023 Autor centrumcosmetica Wyłączony
Szambo to najprostszy rodzaj oczyszczalni przydomowej. Polega ono na gromadzeniu ścieków w zbiorniku bez procesu oczyszczania. Woda jest zbierana w zbiorniku, a ciała stałe opadają na dno, tworząc osad. Szambo wymaga regularnej opróżniania przez specjalistów i nie oczyszcza ścieków, co oznacza, że ​​nie jest zalecane w obszarach, gdzie istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych.

Przepływowe oczyszczalnie biologiczne

To bardziej zaawansowany system, który wykorzystuje procesy biologiczne do oczyszczania ścieków. Mikroorganizmy rozkładają zanieczyszczenia organiczne w wodzie. Przepływowe oczyszczalnie biologiczne są stosunkowo kompaktowe i skuteczne, ale wymagają regularnej konserwacji.

Przepływowe oczyszczalnie błonowe

Ten rodzaj oczyszczalni wykorzystuje membrany do oczyszczania ścieków. Membrany zapobiegają przepływowi zanieczyszczeń, a czysta woda jest oddzielana od osadów i bakterii. Oczyszczona woda może być wykorzystywana do celów rekreacyjnych lub nawadniania ogrodów.

Przepływowe oczyszczalnie osadów czynnych

W tym systemie mikroorganizmy są utrzymywane w zawiesinie, a proces oczyszczania polega na osadzaniu osadu czynnego, który jest zainfekowany bakteriami. To bardziej zaawansowany proces, który jest często stosowany w większych oczyszczalniach.

Przepływowe oczyszczalnie hydrofitowe

Ten rodzaj oczyszczalni wykorzystuje rośliny do oczyszczania ścieków. Woda jest prowadzona przez specjalnie zaprojektowane pojemniki, w których rośliny usuwają zanieczyszczenia.

Pola infiltracyjne

To prosty sposób na oczyszczanie ścieków, który polega na rozprowadzaniu ścieków na obszarze, gdzie woda może wsiąknąć do gleby. Gleba oczyszcza wodę, usuwając zanieczyszczenia. Wybór odpowiedniej oczyszczalni przydomowej zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, dostępność ziemi, rodzaj odprowadzanej wody i przepisy regionalne. Ważne jest, aby skonsultować się z ekspertem w dziedzinie oczyszczania ścieków przed podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniego systemu.

Oczyszczalnia ze złożem obrotowym

Oczyszczalnia ze złożem obrotowym, zwana także oczyszczalnią biologiczną z złożem obrotowym (ang. Rotating Biological Contactor, RBC), to rodzaj oczyszczalni ścieków, która wykorzystuje ruch obrotowy do oczyszczania ścieków za pomocą mikroorganizmów. Główne elementy oczyszczalni ze złożem obrotowym obejmują
  • tarcze złoża obrotowego – to płaskie, okrągłe tarcze, które są zamocowane na jednej osi i obracają się wokół niej. Tarcze pokryte są specjalnymi nośnikami, na których osadzają się mikroorganizmy
  • zbiornik osadu wtórnego – oczyszczona woda opada na dno zbiornika, a osad wtórny, który składa się z mikroorganizmów i zanieczyszczeń, jest usuwany
Proces oczyszczania w oczyszczalniach ze złożem obrotowym polega na tym, że mikroorganizmy osadzające się na nośnikach na tarczach przyswajają i rozkładają zanieczyszczenia organiczne obecne w ściekach. Obracające się tarcze zapewniają mikroorganizmom dostęp do tlenu, co umożliwia im wykonywanie procesów biologicznego rozkładu. Tlen jest dostarczany do systemu poprzez wloty powietrza, które obracające się tarcze wprawiają w ruch. Oczyszczalnie ze złożem obrotowym są stosunkowo kompaktowe i efektywne, ale wymagają regularnej konserwacji i utrzymania. Są stosunkowo odporne na wahania obciążenia, co oznacza, że ​​mogą działać stabilnie nawet wtedy, gdy ilość ścieków podlegających oczyszczeniu jest zmienne. Oczyszczalnie RBC znajdują zastosowanie w mniejszych społecznościach, ośrodkach rekreacyjnych, na obszarach wiejskich i w innych miejscach, gdzie tradycyjne systemy kanalizacyjne są niewykonalne lub zbyt kosztowne. Są one szczególnie skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych i biodegradowalnych z wody.